Udgivet: Stay strong/hold ud.

8683814791582
Tag med Hayley Brown, og hendes kræftramte lillesøster, ud på et stort eventyr, der blandt andet byder på kærlighed, glæde, sorg og fortvivlelse. Hayley vil gøre alt for at redde sin lillesøster, selv hvis det betyder at hun skal sætte sig selv til side. Problemet er bare, at man ikke kan regne med kræften. Den tager sine egne beslutninger, men man må bekæmpe det gode med det onde, og det finder Hayley ud af når store ukendte følelser bliver indblandet. Hayley finder sig selv på bunden. Hun er splittet, men hun giver ikke op, selv hvis det betyder at droppe det eneste der betyder noget for hende. Man kan ikke få alt, og det finder både Hayley og Hanna ud af på den hårde måde.

AA
aa

1. Prolog.

"Den stjerne dér, den ligner alle andre, men den er stadig speciel, og den har stadig en speciel plads på himlen, ligesom du har hos mig."

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...