Love Triangle ♥1D♥SHINee♥

One Direction skal til at promote i Asien. De får tilbudet om, at synge på scenen med en af Sydkoreas største popgrupper, og det takker de ikke nej til. Louis vil selvfølgelig gerne have sin kæreste med, som er halv koreaner som kan være deres tolk. Det går bare ikke, som ønsket, da hun får små følelser for forsangeren, Jonghyun, fra den koreanske gruppe, SHINee. Hun elsker Louis mere end noget andet, men hun er også en smule interesseret i den interessante puppysaur, Kim Jonghyun.

156Likes
89Comentários
11898Views
AA

1. Citat

There’s no meaning to it
Just like living itself
Just continue loving you.
Only you  
 
~ Keeping Love Again

   

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...