Død..

Jaé.. denne '' Historie '' handler om mit seneste år, i mit liv. Det hanlder om min famile, både negative og posative ting..
God fornåjelse.

0Likes
2Comentários
1407Views

1. Søster.

Jeg vil fortællle dig om mit liv, min familie og dens død.

Det startede med at jeg fik fra fra skole og skulle til at tage hjem, så kommer Maria (Min rigitg gode veninde) hen til mig og spørger om jeg kan være sammen, og ja det kan jeg godt.

Da vi er nået hjem til hende (Hurtigt da det regner) fortæller hendes far at der ligger en lille fugleunge ude i deres baghave, vi går der ud. Vi sidder lid og kigger på fugleungen, da hendes far kalder på hende og siger på et andet sprog at jeg skulle blive siddene, hun går ind til sin far og han siger ( som jeg har fået fortalt det) at hun skulle sende mig hjem, og lade som om hun ikk vidste hvorfor. Maria spurrte selføglelig hvorfor og der skete det, hendes far havde talt med min mor, som havde sagt at jeg sulle komme hjem, han spørger hvorfor og min mor siger det er fordi min storesøster lige er død...

Maria løber ud til mig (hun havde græt, men det kunne man ikk se fordi det havde regnet) og siger at jeg skulle hjem, jeg spørger hvorfor, men hun siger at hun ikk ved det.

Da jeg kommer hjem siger min mor at jeg lige skulle sætte mig ned hos hende, og der kom den store tudeprinsesse frem, da hun havde sagt at min søster var død kunne jeg sipelthen ikk hålde tårende tilbage. Vi sad sammen og græd, da jeg spurgte hvordan og hvardan hun havde fundet ud af det, sagde hun at Henrik (min søsters kæreste) havde ringet ud på hendes arbejde og sagt at hun skulle skynde sig ud til deres lejlighed, hun spurgte hhvorfor og tog afsted.

Da hun nåede frem var ambulance og politi bilerne aller rade nået frem. Min mor så hvordan Linda (den nu døde søster) lagde på en båre og var helt lilla..

Da hun havde fortalt det sagde hun også at min morstor og min mormor ville komme, da de kom kunne jeg simpelthen ikk holde ud og være sammen med så mange mennesker, så jeg tog over til Maria igen.

Da jeg kom så vi på hinanden i ca. 2 minutter, også kunne jeg se at hun også havde hørt det, jeg krammede hende imens vi begge græd, sådan stod vi i meget lang tid.- Jeg undskylder stavefegl ovs. men det er lidt svært og skrive...
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...