Mit liv

29214
Hej!
Mit navn er Marie, ikke ret mange af jer kender mig, men jeg har en historie som jeg gerne ville fortælle..
Historien om hvordan jeg kom til Danmark.
Hvordan jeg fik lært mine forældre at kende, men også hvordan jeg lærte livet på den hårde måde.

Håber at i ville tage godt i mod den. :)

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...