El lugar perfecto para morir

21400
En spansk novelle som jeg skulle skrive til min spansk klasse, da jeg gik i skole i Spanien. Jeg fik 12 for den ;)

AA
aa

2. Det perfekte sted at dø (Oversættelse til dansk)

Det perfekte sted at er under vores træ. Under det træ hvor du gav mig mit første kys. Under det træ mine forældre plantet sammen, da de var unge. Det træ hvor jeg altid sad når jeg ville have ro. Det perfekte sted at dø ville være under det træ sammen med dig. Men det er for sent nu. Du efterlod mig, for jeg var for svær.

Du forlod mig da vi lå under træet. Du sagde du ikke kunne mig mere. Du sagde du blev nød til at gå. Så du gik. Du forlod mig, ved det perfekte sted at dø. Det sted som jeg holdte af, det sted som var mit. Jeg sad under træet og tænkte på dig. Dengang du gik, og aldrig kom tilbage til mig. Jeg måtte lade dig gå. Så det gjorde jeg. Under mit træ lå jeg nu, og hører fuglene synge, og vinden som tager fat i bladene en sidste gang. Jeg har aldrig været gladere, end da jeg kom videre. Jeg gik igennem skoven, og trækkede den friske luft dybt ind i mine lunger, og puster derefter stille ud igen. Minderne forsvinder jo længere jeg går ud af skoven. Du var engang mit liv og alt. Men jeg går nu fra træet og vores minder, som atter må forsvinde ud i luften.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...