Four Seasons of You | Niall Horan

116910216421
I Salford møder vi Sierra Meyers, der mener at livet er for kort til at drikke dårlig kaffe og græde over fyre, der egentlig bare er ligeglade. Derfor indgår hun en aftale med sin bedste veninde, at hun skal være single i et helt år og at hun ikke må blive forelsket. Men det er lettere sagt end gjort, da hun møder den mystiske Niall Horan, der viser sig at være hendes nye nabo.

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...