No, nothing - One Direction

43497358
Syttenårige Joanna, kaldet Joe, har altid set verden fra sit eget perspektiv og har sjældent oplevet tætte venskaber eller flirts. I stedet er det interessen for kunst, ikke mindst i hverdagen, der har fyldt hendes liv. Lige indtil den dag, hun under en rasende storm på en badebro møder Harry Styles, en dreng som viser sig at være mere forstående over for Joes idéer end nogen anden, hun har mødt.
Historien her er inspireret af musikvideoen og sangteksten fra "You & I" af One Direction, og Harry er ikke kendt.

1. -

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...