Fredfyldt kaos

18124130
Det var først den aften sidst i juni, at jeg oplevede den sande Jonas – den, der gemte sig bag de tjavsede lokker og de utallige t-shirts med motiver og citater. Den Jonas, der allerhelst bare ville sige skråt op til hele verden og samtidig den Jonas, der faktisk var nok så fascinerende. |Inspireret af Agnes Obels sang, Riverside|

AA
aa

1. -

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...