Anonym

20831818
Jeg skriver digte. Jeg er sofistikeret. Jeg drikker kaffe. Jeg er sofistikeret. Jeg køber tøj i genbrug. Jeg er sofistikeret. Jeg drømmer, håber, stræber. Jeg vil være sofistikeret.

AA
aa

1. Palindrom

intet betyder noget
jeg tror ikke at
verden er mirakuløs og imponerende
og
der er en større magt
det vigtigste er jo at
vi aldrig må glemme
vores drømme, det er det
betydningsfulde
der er
så mange mennesker
der er
fantastiske
men ikke mine forældre, de er
alt for negative
en masse mennesker er bare
lort
en masse lort
der er så mange ting jeg tænker på
var det nemmere da vi var glade?
nu er vi alle triste
du siger at
det skal stoppe
og

 

 

Læs fra bunden og op

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...