She's Not Me | One Direction (PAUSE)

48906946
Hun føler sig glemt. Forladt. Kasseret. Mens hendes ekskæreste lever sin drøm fuldt ud med sine fire bedstevenner og har en anden pige ved sin side, sidder hun derhjemme med skam og skyld af sig selv. Hvordan Leslie Camerons liv har ændret sig så drastisk efter et skænderi, der var ligeså slem som de andre, har hun ikke fået svar på, og det vil hun finde ud af nu. Ved at opsøge sin ekskæreste igen - nemlig den verdenskendte Niall Horan.

AA
aa

1. ✯✯✯

 

 

But she's new, she's beautiful.

You've never been in a fight.

Yeah, it's awfully perfect now, but you just know deep inside.

She's not me.

 

----------------------------------}{-------------------------------

 

Sara R.: Nialls synsvinkel.

Nellie B.: Leslies synsvinkel.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...