MISSION 9 1/2 SORT SOL

Fire drenge mødes for at fejre sommerferien med pizza og X-box. Men ikke alt er, som det lader til. Den ene dreng ved ikke, at hans far handler med atomvåbenteknologi til terrorstater. Hvad han heller ikke ved er, at to af hans venner er CHERUB-agenter på mission for at overvåge og sabotere farens forretninger...

3Likes
2Kommentarer
5144Visninger
AA

12. CHERUB TIDSLINJE (1940 TIL 1996)

1940
Midt under anden verdenskrig sendte Charles Hen¬derson, en britisk agent, der opererede i det besat¬te Frankrig, en rapport til sine overordnede i Lon¬don, der i detaljer beskrev, hvordan han havde brugt børn til at lokke oplysninger ud af tyske soldater. Da han vendte hjem til England, fik Henderson til¬ladelse til at oprette en lille enhed af børn, der skulle arbejde undercover under den britiske militære ef¬terretningstjenestes ledelse. Henderson’s Boys gen¬nemgik en grundlæggende spionagetræning, inden de blev sendt tilbage til det besatte Frankrig med faldskærm. Drengene indsamlede livsvigtige in¬formationer i dagene op til invasionen på D-dag i 1944.
102
1946
Henderson’s Boys blev opløst, da krigen var slut. De fleste af dem vendte tilbage til Frankrig. Deres eksi¬stens er aldrig blevet officielt anerkendt.
Charles Henderson var af den overbevisning, at børn også ville være effektive efterretningsagenter i fredstid. I maj 1946 fik han tilladelse til at danne CHERUB med base i en nedlagt landsbyskole. De første tyve CHERUB-rekrutter, alle sammen dren¬ge, boede i træhytter bag skolen.
1951
I sine første fem år led CHERUB under stærkt be¬grænsede ressourcer. Men det ændrede sig, da de høstede deres første store succes: To agenter afsløre¬de en russisk spionring, der indsamlede oplysninger om Storbritanniens atomvåbenprogram.
Den daværende regering var yderst imponeret. CHERUB fik midlerne til at udvide. Man byggede bedre faciliteter, og antallet af agenter blev øget fra tyve til tres.
1954
To CHERUB-agenter, Jason Lennox og Johan Ur¬minski, blev dræbt under en mission i Østtyskland. Ingen ved præcis, hvordan de omkom. Regeringen overvejede at nedlægge CHERUB, men der var på daværende tidspunkt over halvfjerds aktive CHE¬RUB-agenter udsendt på vitale missioner over he¬le verden.
En undersøgelse af omstændighederne omkring drengenes død førte til indførelsen af følgende sik¬kerhedstiltag: 1) Den etiske komité blev dannet. Herefter skulle
alle missioner godkendes af dette tre mand store panel.
2) Jason Lennox var blot ni år gammel. En mini¬mumsalder for aktiv tjeneste på ti år og fire må¬neder blev indført.
3) Man indførte desuden en skrappere tilgang til træningen. Herefter benyttede man sig af en særlig version af det standardiserede 100-dages grundtræningskursus.
1956
Selvom mange var af den overbevisning, at piger ik¬ke ville egne sig til efterretningsmissioner, uddan¬nede CHERUB fem piger som et eksperiment. Det var en kæmpestor succes. Antallet af piger i CHE¬RUB blev forhøjet til tyve i løbet af det følgende år. Inden for ti år var fordelingen mellem drenge og pi¬ger lige.
1957
CHERUB indførte sit system med farvede T-shirts.
104
1960
Efter en lang række succeser fik CHERUB igen til¬ladelse til at udvide, denne gang til 130 børn. Mar¬kerne rundt om hovedkvarteret blev opkøbt og heg¬net ind, hvilket svarede til omkring en tredjedel af CHERUB’s nuværende faciliteter.
1967
Katherine Field blev den tredje CHERUB-agent, der døde i aktiv tjeneste. Hun blev bidt af en slange på en mission i Indien. Hun nåede frem til et hospital inden for en halv time, men tragisk nok blev slangen fejlidentificeret, og Katherine fik en forkert modgift.
1973
Igennem årene havde CHERUB-området udviklet sig til en mærkelig samling af små bygninger. Man begyndte opførelsen af et nyt nietagers hovedkvarter.
1977
Alle keruber er enten forældreløse eller børn, der er blevet forladt af deres familie. Max Weaver var en af de første CHERUB-agenter. Han tjente en formue på at opføre kontorbygninger i London og New York. Da han døde i 1977, i en alder af bare enog¬fyrre år uden kone eller børn, efterlod Max Weaver hele sin formue til CHERUB.
Max Weaver-fonden har betalt for mange af CHERUB-bygningerne. Blandt andet de inden¬dørs træningsfaciliteter og biblioteket. Fonden rå¬der i dag over mere end en milliard pund.
1982
Thomas Webb blev dræbt af en landmine på Falk¬landsøerne og blev dermed den fjerde CHERUB-agent, der døde under en mission. Han var den ene af ni agenter, man benyttede i forskellige roller un¬der Falklandskrigen.
1986
Regeringen gav CHERUB tilladelse til at udvide til fire hundrede børn. På trods af dette har antallet sta¬biliseret sig et pænt stykke under dette antal. CHE¬RUB benytter sig udelukkende af intelligente, fysisk robuste agenter, der ikke har nogen familie. Børn, der lever op til alle disse krav, er meget svære at finde.
1990
CHERUB opkøbte yderligere landområder og ud¬videde dermed både størrelsen og sikkerheden. Området står opført på alle kort over Storbritan¬nien som et lukket træningsområde for hæren. De omkringliggende veje er blevet omlagt, så der kun er én vej, der fører op til CHERUB. Murene kan ikke ses fra de nærliggende veje. Helikoptere er for¬
106
ment adgang over området, og fly skal holde sig over ti tusind meter. Enhver, der trænger ind på sel¬ve CHERUB-området, kan, ifølge loven om stats¬hemmeligheder, se frem til en livstidsdom.
1996
CHERUB fejrede sit halvtredsårsjubilæum med ind vielsen af et dykkerbassin og en indendørs sky¬debane.
Hver eneste tidligere kerub var inviteret til fest¬lighederne. Ingen gæster havde adgang. Over ni hundrede mennesker dukkede op fra mange for¬skellige lande. Blandt de tidligere agenter var en tid¬ligere statsminister og en rockguitarist, der havde solgt over firs millioner plader.
Efter et stort fyrværkeri satte alle gæsterne telte op og sov på CHERUB’s plæner. Før de tog af sted den følgende morgen, samlede alle sig uden for den lille kirke og mindedes de fire børn, der har givet deres liv for CHERUB.

CHERUB er ikke 007. Her er der ingen superskur¬ke med fjollede navne eller hightech-dimser for¬klædt som tyggegummi. De unge agenter i CHE¬RUB lever i virkelighedens verden … og den er ikke for børn. Læs mere på www.cherubcampus.com
Læs meget mere om CHERUB i de allerede ud¬komne CHERUB-bøger:


Efter sin mors død kommer den tolvårige James på børnehjem. Her ender han hurtigt i proble¬mer med slåskampe, hærværk og rapseri. Men da CHERUB får øje på James’ skjulte talenter, begyn¬der et helt nyt liv som hemmelig agent.
James Adams og en flok af de an¬dre keruber flytter ind i narkomil¬jøet, da politiet beder CHERUB om hjælp til at gå efter bagman-den, Keith Moore. De må starte fra bunden med at levere stoffer for småpushere og lære den farlige verden at kende indefra
108


James sendes denne gang ud på en mission, der klassificeres som Høj¬risiko. FBI har fået til opgave at opspore og uskadeliggøre den in¬ternationale våbenhandler Jane Oxford. Hendes søn, Curtis, har et par mord på samvittigheden og er ved at afsone sin straf i det topsik¬rede Arizona Max Security Prison. FBI beder CHERUB om hjælp – de skal bruge en ung agent til en mission i fængslet. Og det bliver James.
Efter at James har været indblan¬det i et slagsmål på CHERUB¬området, sendes han ud på en rutine mission, som ingen andre er interesserede i at tage. Men den forbrydelse, han begynder at op¬trævle, er ganske anderledes end forventet, og efterhånden tyder alt på, at den eneste, der kender sand¬heden om den, er en indesluttet 18-årig dreng. Der er bare ét pro¬blem: Drengen faldt ned fra et tag og døde for over et år siden …


Midt ude i den australske udørk ligger Arken, hovedkvarter for den velhavende religiøse dommedags¬kult Survivors. Kulten formodes at have tæt forbindelse til den mi¬litante miljøbevægelse Help Earth. CHERUB får til opgave at infil¬trere Suvivors og afsløre forbindel¬sen, og James sendes med sin sø¬ster, Lauren, af sted til den anden side af kloden.
CHERUB kæmper for dyrenes rettigheder – men er det de rigti¬ge, de kæmper for? Hver dag dør tusindvis af dyr i forbindelse med eksperimenter på laboratorier ver¬den over. Nogle mener, at ekspe¬rimenterne tjener et højere viden¬skabeligt formål. Andre mener, der er tale om overgreb på dyrene og går til yderligheder for at for¬hindre det. CHERUB får til op¬gave at opklare – og rydde op i – sagen.
110


James er på mission i Rusland, men opgaven går frygteligt galt, og han får brug for alle sine evner for at slippe levende ud af landet. Da det omsider lykkes James at kom¬me hjem, erfarer han, at hans ma¬reridt kun lige er begyndt. Sam¬tidig er James’ søster, Lauren, for første gang sendt ud på en solo-mission, og det viser sig at være langt farligere end først antaget …
Den britiske underverden er kon¬trolleret af narkobander. Da to af banderne starter en indædt krig mod hinanden, eksploderer vol¬den i gaderne, og konflikten synes uløselig. Politiet har desperat brug for insiderinformation, og James får til opgave at infiltrere en af kri¬
gens farligste bander, Mad Dogs. En opgave, der meget vel kan ko¬ste ham livet …
Du kan også glæde dig til CHERUB 9, 10, 11, 12 samt til de første tre bind af Henderson’s Boys …
Vær en del af Movellas nuFind ud a, hvad det er alle snakker om. Tilmeld dig nu og del din kreativitet og det, du brænder for
Loading ...