FemaleUnited StatesMember since 29 Nov 12Age 25Last online 5 years ago

hєч lσvєlíєs.
thє nαmє ís mσrgαn.
í'm 15 чєαrs σf αgє :)
rєαdíng αnd wrítíng ís mч pαssíσn, вut í'm nєw αt thís, sσ fσrgívє mч вαd wrítíng whєn í dσ fαn fíctíσns.
σnє dírєctíσn, líkє αnч σthєr gírl, ís mч fαvσrítє вαnd σf αll tímє.
líαm pαчnє ís mч fαvσrítє mєmвєr, hє hαs α hєαrt σf gσld, αnd í hαvє α knαck fσr thαt stuff.
αlαn cαrr ís hílαríσus :')
αndrєw gαrfíєld ís sσ hσt ít hurts.
í σwn α scσttísh fσld fσr α cαt.
чєs, pussч :p

thєч dσn't knσw αвσut us вч 1d ís mч fαvσrítє sσng σf αll tímє, íts pєrfєct.
mч fαvσrítє mσvíє ís; cчвєrвullч.

í'm nσt α pєrfєct gírl,
í hαtє mαkє up,
mσst σf mч fríєnds αrє guчs,
í nσrmαllч usє σvєr sízєd swєαtєrs αnd wσrn σut cσnvєrsє.

thαnks.
- mσrgαn хσх

Loading ...