FemaleCanadaMember since 10 Oct 13Last online 4 years ago

 • kayleigh lavoie

  Corliss Engine Review TRIAD: Efficiency is the Name of the Game

  CORLISS ENGINE REVIEW TRIAD: Efficiency is the Name of the Game

  In an industry full of many players vying for access to the market, TRIAD strives to level up by focusing on efficiency, efficiency and efficiency. There is no other objective worth aiming for when user satisfaction is of utmost importance. TRIAD delivers efficiency in their products as a mark of their commitment to excellence in performance.

  Thus, TRIAD manufactures Modular Hot Water and Steam-Heating systems that are significantly more efficient than conventional large boilers. Modular boilers fire up more quickly than conventional systems and, to boot, with reduced heat loss in order to meet the heat requirement more effectively. Available choices of equipment include steam boilers, gas boilers, oil boilers and combination boilers for practically any radiant heating requirement.

  Design Elegance and Simplicity in Action

  TRIAD incorporates simplicity and elegance in the design of their products as they aim to achieve consistent water volume where heat is needed. The operating process basically involves the following steps:

  • Boilers are activated in sequence, drawing water from the main loop into the next hot-water boiler until the heating requirement is achieved.

  • Firing boilers remain isolated; hence, no heated-water is conveyed through cold boilers.

  • Within a year, unfired boilers provide only occasional backup heated-water supply.

  • Outdoor temperatures and loop-water temperatures are constantly monitored.

  The efficiency of this design can only be appreciated and made apparent by comparing with conventional boilers which would still be operating at full capacity during the warmer months while TRIAD boilers operate way below that.

  Modularity in Boiler Design

  TRIAD patented and pioneered a concept in 1967 that integrates modularity by utilizing a single-pipe primary-secondary system. The system incorporates two loops, (i) the primary loop, or building main-loop, and (ii) smaller secondary loops coming from each hot-water boiler, which supply heated-water to the primary loop.

  When heat is required, the pump delivers the return water into the boiler and pushes it out through the secondary loop, thus, supplying hot water into the primary loop or the main header where it merges with the cooler return water from the main-building loop. The advantages of this process include the following:

  • Supply and return water are mixed, removing the need for costly and undependable mixing valves often utilized in two-pipe systems.
  • The secondary loop separates each hot-water boiler, producing a very efficient system that decreases thermal shock.

  Simple is elegant, as the saying goes. TRIAD certainly lives up to this idea when it comes to delivering efficiency and peak performance.
  Corliss Engine Review
 • kayleigh lavoie

  Gruppen Corliss motor af Frank William Shillitto

  Utan tvekan är det bästa materialet för en motor foundation en god kvalitet på hårda tegel, som i en mortel består av lika delar av sand och Portland cement, med hjälp av en liberal sup-ply vatten vid tegel. En bra plan är att lägga upp en kurs eller två runt den yttre kanten av stiftelsen, att dela upp det slutna utrymmet således bildas, genom att skapa partitioner över det, för bekvämlighet i arbetet, och att vara säker utanför kurserna är snäva, häll i en leverans av murbruk al-mest som tunna som används för injektering och lägga tegel rätt i det sängkläder dem långt ner och tillsammans. Tvätta sedan alla springorna fulla av murbruk, vara-fore börjar en annan tjocklek. Denna metod har använts flera gånger av författare och har gett utmärkta tillfredsställelse.

  Den sub betongfundament som efter att ha blivit kommer att ordentligt kryddat vi fortsätta att ställa in mallen. Detta kan stödjas av en ram arbete byggs upp från golvet eller det kan bli avstängd från taket ovanför, den senare var att föredra, när det kan enkelt göras, på grund av de extra faciliteter som därmed ges för att komma runt under mallen.
  HAND bok OP sträcka en linje mellan målen

  C D, fig. 2 genom punkterna h och i, och dra det mycket hårt och som någonsin att stödja tem-plattan används, och placera den under raden på en höjd ovanför den konkreta motsvarar djupet av stiftelsen och ungefärligt centrera det genom plumming ner från raden till mittlinjen på mallen. Om det är tillfälligt, efter att få perpendiklarna, kan det dras Hursomhelst en eller den andra som är skyldiga att noggrant centrera den, av diagonal hängslen. Efter det har varit ordentligt fast kan något tillfälligt stöd tas bort. Upphäva plumb linjer genom centrerar av bult hål i mallen som ger rätt plats för hålen i ankare plattorna, eller botten stenar, som tunga järn plåtar eller fyrkantiga skär stenar med hål borras så att skruvarna kan passera genom dem, som skall ställas in efter säga fyra kurser i bricken-work har lagts, lämnar "fickor" direkt under ankare pläterar, för att sätta bricka och mutter på botten ändarna av bultarna. När ankaret plattorna har angetts är kan trä djurtarmarna placeras i position och bultarna med deras topp nötter
Loading ...