Kære Generation

Kære Generation, jeg vil gerne sige undskyld.

2Likes
3Comments
778Views
AA

3. Undskyld

 

Undskyld 

 

Jonas, Kasper og Oliver, 

fordi jeg ikke gider ryge mig skæv 

som et bræt med jer længere.

 

Jeg blev træt af smagen 

og jeres hænder.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...