Kære Generation

Kære Generation, jeg vil gerne sige undskyld.

2Likes
3Comments
687Views
AA

6. Ændrede

 

Undskyld

 

Nanna, Camilla og Ditte, 

fordi jeg ikke kan lide jeres

kritiserende ord længere. 

 

Jeg blev træt af at blive

kaldt grim og nørd.   

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...