Kære Generation

Kære Generation, jeg vil gerne sige undskyld.

2Likes
3Comments
692Views
AA

5. Jeg

 

Undskyld 

 

Adrian, Niels og Sebastian,

fordi jeg ikke gider kysse 

med jer på samme aften længere. 

 

Jeg blev træt af svedige kroppe 

og risiko for voldtægt. 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...