Kære Generation

Kære Generation, jeg vil gerne sige undskyld.

2Likes
3Comments
737Views
AA

2. Generation

 

Undskyld

 

Maria, Katrine og Pernille,

fordi jeg ikke vil rode rundt på bunden

af en flaske Små Sure med jer længere.

 

Jeg blev træt af fulde kællinger 

og cigaretrøg i ansigtet.

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...