Kære Generation

Kære Generation, jeg vil gerne sige undskyld.

2Likes
3Comments
658Views
AA

4. Fordi

 

Undskyld 

 

Louise, Simone og Laura,

fordi jeg ikke gider lave

jeres lektier længere.

 

Jeg blev træt af idioti 

og forventningen om 12. 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...