DANISH There is a Human

'There is a Human' er med i 'Battle of the Fandoms'-konkurrencen, inden for fandommen Once Upon a Time/Disney. Denne historie vil blive skrevet på to sprog, både på Dansk og på Engelsk. Læs resuméet i et af de første kapitler.

3Likes
0Comments
687Views
AA

1. There is a Human

 


Dronning Regina er meget vred på Snehvide, fordi hun fortalte en hemmelighed, som gjorde, at hendes kærlighed, Daniel, blev dræbt af Reginas mor. Det er derfor Regina tog ud, forklædt som en fattig undersåt, for at lede efter Snehvide. Men noget går galt, og hun møder en køn, blond kvinde. Vil Regina være vred på Snehvide for evigt? Vil hun nogensinde fange hende? Eller vil denne blondine vinde hende over, og få hende til at glemme Snehvide?

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...