The Dead List

Dear diary. Today i think i killed someone.

0Likes
0Comments
120Views

1. Kjære Dagbok.

Kjære dagbok. Jeg tror jeg akkurat drepte noen. Jeg er ikke sikker men jeg vet en ting, hun lever ikke. Jeg hører rare lyder i vinden og kvister som braker der jeg går igjennom snøen. Den er våt og tynn og ligner egentlig bare på regndråper fra himmelen. Jeg blir redd. Jeg hører noen snakke i skogen, altså langt inne. Jeg ser en person gå sakte imot meg. Jeg friker ut og løper til parkeringsplassen. Som om du ikke har sett på Pretty little liars det er akkurat det som skjer med meg. En mann kom mot meg, det var det lett og se.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...