En fejl

Jeg føler mig ødelagt, som en mislykket skabning der blev en fejl. Det her er blandede tekster som jeg skriver når jeg skal ud med noget, det er som regel aldrig positivt

0Likes
0Comments
304Views
AA

2. fortiden

Jeg savner alt

Ting jeg ikke kan få igen

Stunder som ikke sker igen

Dengang havde jeg det bedre end jeg har nu

Jeg har svært ved at give slip og komme videre

Noglegange græder jeg når jeg tænker på det

Jeg har faktisk ikke lyst til at leve mere

Det hele gør så ondt

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...