En fejl

Jeg føler mig ødelagt, som en mislykket skabning der blev en fejl. Det her er blandede tekster som jeg skriver når jeg skal ud med noget, det er som regel aldrig positivt

0Likes
0Comments
285Views
AA

1. Det gør ondt

Igen er jeg bagud

Hvergang jeg ser på mine venners liv, føler jeg mig som verdens største fejl

Jeg kunne bare forsvinde

Gid jeg kunne komme væk fra alt

Jeg er træt af det 

Hvorfor er jeg ikke god nok? 

Hvorfor skulle jeg ende op sådan her?

Hjælp mig 

Det gør ondt

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...