Obliteration

Jeg sidder her i et anfald af dårligt selvværd og tvinger ordene ud på siden. Ved ikke om det her er noget værd, men følte for at dele det. Håber på kommentarer. Sig endelig hvis det er elendigt eller godt, helst velargumenteret.
Føler lige at det hele går ad helvede til ærlig talt. Undskyld for at whine om det her.

0Likes
0Comments
194Views

1. Obliteration

A mist falls upon us
As mist swallows all
Let’s walk through rivers, through mountains
Under the sun
As the rain falls
As we drown and burn
As we sing and chant, cry and laugh
Let us give in
To desires
To all that beyond our hands
Let us forge that which cannot be forged
Let us force ourselves upon mountains
Let us swallow ourselves
Swallow the world
As mist falls upon us
As mist swallows all.   

Heart gives way to fire
We twitch as we hear the growls
As shadows loom
As beasts stare
Into pits of fire
In desire we shall twist
Twist and scream in rage
As heart gives way to fire
As fire swallows the mist 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...