Teksten om ADHD

Teksten om ADHD. Det er en lille tekst det handler om ADHD, alle folk som har det, kan udmærket forstår hvordan det er i teksten

0Likes
0Comments
163Views
AA

1. teksten om ADHD

Jeg er lige som dig.

Når jeg er glad, springer jeg op af sofaen og jubler. Når jeg er sur er jeg rasende gal.

Jeg har følelser, præcis som du har. Jeg kan blive ked af det, præcis som du kan. Jeg kan blive glad, præcis som du kan. Jeg kan blive sur og overreagere nogle gange, men jeg mener ikke de ting som jeg siger eller gør, det er bare fordi jeg ikke når at tænke mig så hurtigt om som du gør. Når du siger noget til mig, tager jeg det for det meste personligt, jeg tænker mere over det end du gør, jeg tænker på det i længere tid end du gør. Når det gør ondt på mig lader jeg som ingen ting, og prøver at ligge det væk.

Når jeg næste gang bliver sur, rasende og overreagere, så kalder du mig for damp barn, fordi du ved jeg har ADHD. Jeg lader som ingen ting, som jeg altid gør, og det raser mere og mere i mig.

Jeg er født med sygdommen ADHD, jeg har ikke selv valgt det, og det har mine forældre hellere ikke. Men selvom jeg har det, er jeg ligesom dig.

Jeg kan blive glad - ligesom du kan.

Jeg kan blive sur - ligesom du kan.

Jeg kan blive ked af det - præcis som du kan.

Og jeg kan lukke alt inde i mig selv - præcis som du kan.

Så fordi jeg har ADHD, er vi stadig ens, fordi jeg kan overreagere nogle gange, og ikke nå at tænke mig lige så hurtigt om, så mener jeg ikke de ting jeg gør eller siger. Det er kun fordi mit raseri går i udbrud, fordi du hele tiden kalder mig damp barn, og selvom jeg ikke siger det, så gør det mig faktisk ked af det -

Fordi jeg, er lige præcis lige som dig.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...