Tiger


0Likes
0Comments
288Views

1. Tiger

Tigerens brøl ryster

Kan høres til nærmeste kyster

Kløer og tænder er skarpe

Tit der flænses en karpe

Elefantens blod

Fisk forsvundet fra flod

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...