Tyvetøsen

Jeg fik denne ide lige pludselig den var så god at den burde blive skrevet ned ✌��️����

1Likes
0Comments
287Views
AA

1. tyvetøsen

Tyvetøsen.

Politiet kom. Løb! Råbte Cecilie, til Far og mig, vi løb og jeg græd så meget, tårerne trillede ned af kinderne på mig. Politiet var lige i hælene på Cecilie.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...