Påfugl


0Likes
0Comments
172Views

1. påfugl

I vandets spejl

Påfuglens sejl

Alle kigger på den

Hvor mon den kigger hen

Måske på dig

Man ved det ej

Den har øjne overalt

Selv i havets dybe salt

Måske mødes I på jeres vej

For alle har en påfugl inden i sig

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...