Full moon

Historie til konkurrencen: Fantastiske skabninger og hvor de findes. Jeg har valgt den tredje mulighed, altså at skrive en fanfiction i en anden tid end hvad man er vant til.
This story takes place a long time before anyone had even thought about Harry Potter.
The story is written from Sirius Black's point of view, and is about his 7th year at Hogwarts.
*
*
*
(Billedet som er brugt til cover er ikke mit originale. Jeg fandt billedet på pinterest og klippede derefter selv månen ind og skrev titel + forfatternavn på)

1Likes
0Comments
768Views
AA

1. ---

Messrs. 

Moony, Wormtail,

Padfoot and Prongs

Solemnly swear that

they are up to no good

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...