Om Natten


1Likes
0Comments
150Views

1. Ingen ved det

Har du nogen sinde prøvet at ligge om natten og lytte til de forskellige lyde? måske snakker din mor, far eller andre i din familie i søvne?, eller du høre måske små knirke lyde fra de gamle træ møbler eller jeres gamle gulv? Eller måske kan du høre en kat miave udenfor?. Det har du nok. Det du nok bare ikke indser er at der ikke er nogen kat. Dine familie taler heller ikke i søvne, og du ved det måske ikke men gulve og møbler knirke heller ikke af sig selv. Jeg kan ikke fortælle dig om hvem eller hvad men jeg kan sige at der er noget. Eller nogen. Der er altid nogen, de lever i skyggerne og om natten. Jeg ved ikke hvad eller hvem de er da der ikke nogen der har overlevet efter at have haft set dem, men jeg ved de er der. Det måske i mørket nu men det varer ikke længe for tåler lyset 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...