farligt

noget jeg skrev mens jeg var skæv

0Likes
0Comments
67Views

1. ...//....

med køkkensaks som våben i hånden går jeg modigt ind i blodig koffeinkrig

med rystende hænder

og lemmer der bævrer i blødt rødt pornolys,

jeg er konge i denne forskruede forblødte verden der gisper efter vejret

og alt jeg troede jeg kendte

kender jeg ikke

min verden drejer om dig.

 

hemmeligheder jeg gemmer i min venstre jakkelomme, en låst skrivebordsskuffe, en støvet afkrog af mit hjerte.

hiver i mig, truer med at hive mig under, drukne mig

jeg     drukner i hastigheden alting bevæger sig  i i dennne

tidsalder

 

min tidsfornemmelse svigter

mine lunger svigter

alting svigter

skal absolut ikke redes jeg er jo konge

konger skal ikke redes

skulle måske rede mit

 

fuglerede

hår

 

Men morgenfugle der skriger skingert efter morgen sex i min hovedbund i det første daggry  er ligesom jazz for min mormor

er ligesom en

krone på mit hovede

Hug det af. lad det falde til jorden uden lyd.

 

og blod der pibler i voldsomme strømme i store floder, bølger mod en bred af fin mælke hvid jomfru hud

 

hvis du er en jomfru så er jeg din fremtid. kron dig min dronning.

 

jeg er konge.

en kvindelig konge

 

jeg er kvinde i alt min vrede

mine klør

mine ar

i min forsigtighed

og min brutalitet.

et paradoks


en uløselig ligning

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...