De 6-jarige oorlog met mezelf

Vanavond om 22 uur stopt jouw klok met tikken.
Heb je je leven geleefd tot het uiterste? Ben je omringd door mensen die je liefhebt? Was jouw eerste kus één die je nooit zal vergeten? Ben je tevreden met wat je hebt of is het meeste nog niet genoeg?
Stel je voor dat je maar tot 22 uur de tijd had, wat zou jij nog doen voor dat je klok stopt met tikken en je moet loslaten?
Moeilijk of niet?
De tijd tikt, het is bijna voorbij.
Tik tak
TIK tak
TIK TAK...

0Likes
0Comments
1028Views
AA

22. Epiloog

Mijn leven was kort, maar ik had het niet ander gewild. Ook al ben ik maar achttien jaar geworden, ik heb zoveel geleerd van het leven. Stel je voor dat je in mijn situatie zou zijn. Je hebt alleen vandaag om te leven. Misschien ben je ziek, misschien niet, maar je hebt alleen tot vannacht de tijd. Vanavond om 22 uur stopt jouw klok met tikken.

Heb je je leven geleefd tot het uiterste? Ben je omringd door mensen die je liefhebt? Was jouw eerste kus één die je nooit zal vergeten? Ben je tevreden met wat je hebt of is het onmogelijke nog niet genoeg? Stel je voor dat je maar tot 22 uur vanavond de tijd had, wat zou jij nog doen voor dat je klok stopt met tikken en je moet loslaten?

Moeilijk, of niet? De tijd tikt, het is bijna voorbij.

TIK TAK

TIK TAK

TIK TAK…

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...