De 6-jarige oorlog met mezelf

Vanavond om 22 uur stopt jouw klok met tikken.
Heb je je leven geleefd tot het uiterste? Ben je omringd door mensen die je liefhebt? Was jouw eerste kus één die je nooit zal vergeten? Ben je tevreden met wat je hebt of is het meeste nog niet genoeg?
Stel je voor dat je maar tot 22 uur de tijd had, wat zou jij nog doen voor dat je klok stopt met tikken en je moet loslaten?
Moeilijk of niet?
De tijd tikt, het is bijna voorbij.
Tik tak
TIK tak
TIK TAK...

0Likes
0Comments
1023Views
AA

23. Dankwoord

Dit kortverhaal is het eerste verhaal dat ik heb geschreven en ik hoop dat ik er nog enkele ga kunnen schrijven. Ik wil in dit dankwoord allereerst mijn leerkracht Nederlands: Leen Vercauteren bedanken die het geduld had om mijn verhaal te verbeteren en er alle spelfouten uit te halen. Zonder haar zou ook ik een zeer groot aantal over het hoofd hebben gezien.

Ik zou ook graag mijn zus bedanken, Chloë Vandewiele, die me heeft aangespoord om een verhaal te proberen schrijven aangezien ik al heel mijn leven gedichten schrijf. Ze heeft mij ook gezegd dat ik als eerste verhaal beter een kortverhaal schrijf om zo met de jaren beter te worden. Chloë schrijft zelf ook en is net als ik begonnen op de leeftijd van zestien jaar.

Ik wil natuurlijk ook mijn ouders bedanken die me van jongs af aan aangespoord hebben om boeken te lezen. Het is grotendeels door hen dat ik mijn schrijftalenten heb ontdekt.

En als laatste wil ik ook vier vriendinnen van mij bedanken die elke pauze een nieuw exemplaar van me kregen die ze dan ook helemaal doorlazen op 30 minuten om me daarna altijd lovende commentaar te geven en me elke keer weer zin gaven om verder te schrijven. Hierom dus een dikke merci aan Fleur Van den Bergh, Phoebe-Shania Verheyden, Rhoann Lebrocquy en Tine D’hamers.

Zonder deze mensen zou ik nooit tot dit resultaat zijn gekomen en daarvoor heel veel dank. 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...