a Collection of covers

Små covers jeg går og laver.

1Likes
0Comments
358Views
AA

1. Info

Går rundt og laver lidt covers! Og tænkte jeg vil dele dem med jer!

Hvis i vil have et, så spørg enlig! 
Nogle vil have en titel, andre vil man selv kunne bestemme!

 

-EpisodeStyles

 

(Jeg beder venligst folk om, ikke at tage mine covers. Hvis i kan lide et, så finder vi en fælles løsning) 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...