NOAH - Før Vi Falder Lyrice


0Likes
0Comments
134Views
AA

1. Før Vi Falder Lyrics

Mmm, før vi gi'r slip

Og før vi mister det her øjeblik

Før dagen bryder frem

Før byen vågner op

Før vi for altid bli'r glemt

Ja, gaderne er tomme

Vi på vej hjem

Jeg lukker mine øjne

Gi'r mig hen

Før vi falder

Så luk dine øjne og slip mig ik' endnu

Og lad os bli' her

Til natten forsvinder og vi to går itu

Før vi bli'r glemt

Går vi gennem byen, rundt i ring

Før lyset bryder frem

Og nattehimlen brænder op

Ud i ingenting

Ja, ja, gaderne er tomme

Vi på vej hjem

Jeg lukker mine øjne

Gi'r mig hen

Før vi falder

Så luk dine øjne og slip mig ik' endnu

Lad os bli' her

Til natten forsvinder og vi to går itu

Før vi falder

Og i et stille sekund

hvor alt går i stå omkring os

Og hele verden den vælter

men man kan ik' se det på os

Og der' så mange drømme

og alt for mange minder

Og nu står vi her

Og ingen ved hvor vi ender

Før vi falder

Så luk dine øjne og slip mig ik' endnu

Lad os bli' her

Til natten forsvinder og vi to går itu

Før vi lukker verden, ja

Før den sidste sang er sunget

Før vi bliver til ingenting

Så bliv, bliv her lidt endnu

Før vi glemmer hvad vi kan

Og alle drømmene vi havde

Og hvert et løfte som vi gav

Så bliv, bliv her lidt endnu

Åh, så lad mig bliv her lidt endnu, yeah

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...