Jeg går alene

En ny definition på ensomhed. Kan man være ensom selvom man er omgivet af sine venner? James har masser af venner - han er populær - men han føler sig ensom. Han bliver draget mod Amaia, som ikke har nogen venner, men ligner én der ikke aner hvad ensomhed er for en følelse. - Dette er mit bidrag til konkurrencen "pige '17"

0Likes
0Comments
190Views
AA

1. Ensomhed

Ensomhed, substantiv, fælleskøn

BØJNING -en

UDTALE [ˈeːnsʌmˌheðˀ]

Betydninger:

1. det at føle sig alene og forladt; det at savne andres selskab

2. at være alene; det at opholde sig fjernt fra andre mennesker

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...