Kæredag

Kommer et nyt kapitel næsten hver anden dag

0Likes
0Comments
460Views
AA

2. Næste dag

Næste dag siger mor " har du gjort det". " jeg svarer selvfølgelig "nej, men jeg har gjort noget andet jeg har dræbt vores biologilærer for han er virkelig en stor nar"." Godt min dreng, men en dag er der kun dig og John tilbage du skal dræbe ham".

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...