Kæredag

Kommer et nyt kapitel næsten hver anden dag

0Likes
0Comments
544Views
AA

1. kære dagbog

I dag er det præcis 28 år siden jeg døde jeg kan stadig huske hvordan folk sagde du kan godt leve lidt endnu, men nej kort tid efter døde jeg af et spyd i maven. Før jeg siger mere starter vi lige fra begyndelsen. Det var Den 3 marts 1987 jeg var ni år gammel jeg kan huske mor sagde"husk det jeg siger nu må du aldrig fortælle til nogen." Du er en vampyr du lever af menneske blod og du kan ikke tåle at blive ramt i maven af noget som helst eller lygte til løg/hvidløg"." Mor nej det kan du da ikke mene og det første offer du skal dræbe er John din bedsteven "Nej mor det kan jeg ikke gøre". " det er det en vampyr skal gøre, og hvis man fejler dør du også selvom du er min søn".

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...