Zene magyarosítások (rímbe szedve)

Rendesen, kiénekelhetően, rímbe szedve lefordított angol zenék

0Likes
0Comments
503Views
AA

8. Victory - Győzelem

Az első sor furán hangzik, de az az eredetiben is O~O
Egyelőre csak a refrén van meg.

Vigyük születéshez,
Most már járok is,
Nem mászok oly' hegyet,
Minek csúcsa sincs!
Már nem érdekel,
Mondj amit csak mersz!
Nem mászok oly' hegyre,
Min nincs hely nekem!

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...