Zene magyarosítások (rímbe szedve)

Rendesen, kiénekelhetően, rímbe szedve lefordított angol zenék

0Likes
0Comments
498Views
AA

1. Ocean Drive - Óceáni kocsikázás (?)

Ez volt az első ilyen fordításom, és valójából az eredetiben sincsen kimondottan rímbe szedve a refrén, szóval csak úgy írtam, hogy kijöjjön a sorba.
Egyelőre csak a refrén van meg.

Ne mondj semmit míg táncolunk az ördöggel,
Tüzet hoztál egy hideg világba.
Nincs már időnk az úton soha felé,
Tarts ki, (tarts ki), tarts ki, tarts ki~

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...