Zene magyarosítások (rímbe szedve)

Rendesen, kiénekelhetően, rímbe szedve lefordított angol zenék

0Likes
0Comments
510Views
AA

2. Nicotine - Nikotin

Onnan fordítottam, hogy "I'm going numb".
Egyelőre csak a refrén van meg.

Már nem érzek, mindent elvettek,
És ez csak húz le.
Az ajkamon vagy, és nem bírlak elengedni,
Szóval baszd meg a csókod, és amit fogsz tenni!
Rosszabb vagy, mint a nikotin!
Nikotin! Yeah~

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...