Zene magyarosítások (rímbe szedve)

Rendesen, kiénekelhetően, rímbe szedve lefordított angol zenék

0Likes
0Comments
505Views
AA

12. Long distance Love (Phan song) - Nagy távú szerelem (?) (Phan dal)

Kicsit változik pár sor, de csak így jön ki, és nagyjából ugyan azt írom le vele.
Egyelőre csak a refrén van meg.

Ott lennék, hogy ne kelljen bátornak lenned,
E hideg világban bízom benned,
Későig fent lehetünk fagylalttal,
Több reggeli kéne a hajnallal.

Költözz Manchester-be,
Feküdj az ágyon velem,
Háromig fent leszünk,
Csak költözz Manchester-be~

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...