Zene magyarosítások (rímbe szedve)

Rendesen, kiénekelhetően, rímbe szedve lefordított angol zenék

0Likes
0Comments
508Views
AA

6. Let it go - Engedd el

Tudom, a visszára a visszát írtam rímnek, majd kijavítom.
Egyelőre csak a refrén van meg - az első.

Engedd el, engedd el,
Nem fogható már vissza,
Engedd el, engedd el~,
Menj hát el, és ne jölj vissza!

Nem számít
Ki mit gondol, míg
A vihar tombol!
A hideg sosem zavart amúgy sem!

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...