Zene magyarosítások (rímbe szedve)

Rendesen, kiénekelhetően, rímbe szedve lefordított angol zenék

0Likes
0Comments
509Views
AA

5. Just give me a reason - Adj egyetlen okot

Amikor másodszorra éneklik, hogy "That we're not broken, just bent" más, mint amikor először éneklik - ez azért van, hogy kijöljön a rím.
Egyelőre csak a refrén van meg.

Adj egyetlen okot,
Csak egy kicsi is elég,
Mégegy "ez nem a vég, csak bökkenő,
S tanulhatunk szeretni még"!

A csillagokban van,
Szíveink sebeire van írva,
Hogy "nem törik, csak reped,
És tudhatunk szeretni még"!

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...