Zene magyarosítások (rímbe szedve)

Rendesen, kiénekelhetően, rímbe szedve lefordított angol zenék

0Likes
0Comments
480Views
AA

3. Impossible - Lehetetlen

Van egy rész, ahol nem azzal a sorral rímel, amelyikkel az eredetiben, de csak így tudtam megoldani.
Egyelőre csak a refrén van meg.

Hát menj csak é mond el
Mond el, amit tudok,
Ordítsd háztetőkről,
Legyen az égbolton,
Amink volt, eltűnő.

Mondd el, boldog voltam,
S szívem darabokban,
Minden sebem nyitva.

Mondd el, amit reméltem,
Lehetetlen~, lehetetlen~, lehetetlen~, lehetetlen.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...