Zene magyarosítások (rímbe szedve)

Rendesen, kiénekelhetően, rímbe szedve lefordított angol zenék

0Likes
0Comments
502Views
AA

7. Hello - Helló

Az "At least I can say that I've tried" nem jött ki sehogy sem, szóval azt az egy sort meg kellett változtatnom.
Egyelőre csak a refrén van meg.

Helló a másik oldalról~!
Már hívtam vagy ezer-százszor~,
Hogy tudd, úgy bánt minden
Amit valaha tettem,
De amikor hívok, te
Sosem vagy jelen~!

Helló kinti világból~!
Próbáltam minden irányból~,
Hogy tudd, úgy bánt minden
Mi összetört,
De mindegy, egyértelmű,
Már nem szed szét, az az idő
Már elmúlt.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...