Zene magyarosítások (rímbe szedve)

Rendesen, kiénekelhetően, rímbe szedve lefordított angol zenék

0Likes
0Comments
500Views
AA

4. Counting stars - Csillagokat számolunk

Tudom, az egyik sorban tisztára kimentem a ritmusból, de így sikerült, nah.
Egyelőre csak a refrén van meg.

Mostanában nem sokat alszom,
Hogy mik lehetnénk, arról álmodom.
És bébi, könyörögtem eleget,
Nem számoljuk a pénzt, csillagokat számolunk.
Csillagokat számolunk~

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...