Zene magyarosítások (rímbe szedve)

Rendesen, kiénekelhetően, rímbe szedve lefordított angol zenék

0Likes
0Comments
505Views
AA

11. 2022 Phan song - 2022 Phan dal

Az első két sor furán lett összerakva, de csak így jött ki :/
Egyelőre csak a refrén van meg.

A karjaidban fogsz,
Én pedig téget,
Mikor az ég sötét lesz;
Fáradt szemeim vakítják a tündér-fények.

Meddig jutottam volna nélküled itt?
De az időt feledtünk évekig,
És az életem kezd összeállni veled.

Képes lettem volna egyedül,
De te vezettél kérdés nélkül;
Várom már 2022-t,
Veled.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...