Zene magyarosítások (rímbe szedve)

Rendesen, kiénekelhetően, rímbe szedve lefordított angol zenék

0Likes
0Comments
502Views
AA

10. 2012 Phan song - 2012 Phan dal

Egyelőre csak a refrén van meg.

Ahogy tiéd volt szívem
Fiatalon,
Eléggé gyorsan eltűnt;
Lyukakon át nézek ujjaimon,
De a bőröm meggyóhyul.
Csak hazudok magamnak;
Nem fáj, nem fáj, nem fáj;
De nem vagy enyém már.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...