Zene magyarosítások (rímbe szedve)

Rendesen, kiénekelhetően, rímbe szedve lefordított angol zenék

0Likes
0Comments
501Views
AA

9. 2009 Phan song - 2009 Phan dal

A hatodik sor kilóg a rimtusból, de ráénelkéssel még simán meg lehetne oldani feléneklés esetén. Magyarán, még belefér.
Egyelőre csak a refrén van meg.

Emlékszer az időre,
Mikor találkoztunk a vonatnál?
Emlékszel az időre,
Mikor azt modntad, szeretsz, a hóban?
Emlékszel az időre,
Mikor megcsókoltalak a Manchester Eye-on?
Emlékszel az időre,
Még 2009-ben?

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...