Digte


0Likes
0Comments
162Views
AA

2. svar på spørgsmål

Forvirring er klær i din mors røde kjole

Spørgsmålene ligger i din fars hule hånd

Tvivlen er i ilten vi indånder

Håbløsheden gror i jorden

Ensomheden falder med regnen

Uvidenheden bor i din krop

Klarheden er i himlen

Svarene skinner i solen

Håbet bor i måneskindet

Lykkeligeden findes i mennesket

Viden kommer af erfaring

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...